• Φουσκωτή λεκάνη για λούσιμο.

    Το νερό διοχετεύεται με σωλήνα μήκους 1,60 m σε οποιοδήποτε δοχείο ή κουβά.

    Φουσκώνει με το στόμα ή με την αντλία.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες