• Καθετήρες πλαστικοί ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι για άμεση χρήση

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες