• Ουροσυλλέκτης κλίνης απλός. Από PVC μη τοξικό, χωρητικότητας 2000 cc με διαγράμμιση ανά 100 cc, κανονικό σωλήνα 90 cm. Αποστειρωμένος και όχι.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες