• 671.013
  • ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ DIGITAL

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες