• 671.006
  • ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ANALOG

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες