• Πάνες άνετες, μεγάλης αντοχής, απαλές και απορροφητικές

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες