• Πάνες άνετες, μεγάλης αντοχής, απαλές και απορροφητικές

     

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες