• Πιεσόμετρο μέτρησης πίεσης και παλμών
  • Φωνητική καθοδήγηση, πολύ εύκολο στη χρήση του
  • Κομβίον ρύθμισης έντασης ήχου
  • Επιλογή μεταξύ 6 γλωσσών
  • Τεχνολογία PAD(Ανίχνευση Αρρυθμίας)
  • 100 μνήμες & 2 ηχητικές ειδοποιήσεις
  • Πολύ μεγάλη οθόνη
  • Περιχειρίδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (medium-large)
  • Δυνατότητα σύνδεσης με μετασχηματιστή
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες