• Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
    • Με νέα περιχειρίδα Easy για εύκολη και άνετη μέτρηση
    • Μεγάλη οθόνη τριών ενδείξεων (μεγάλη & μικρή πίεση, παλμοί)
    • Μνήμη της τελευταίας μέτρησης
    • Εύκολη χρήση με ένα κουμπί
    • Μπαταρίας και ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται μετασχηματιστής)
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες