• Εξεταστικά ρολά σε όλες τις διαστάσεις και σε όλους τους τύπους.

    Πλαστικό – χαρτί

    Χαρτί – Χαρτί

    Ρολό Non-woven

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες