• Πιχεοκαρπικός νάρθηκας με παλαμιαία υποστήριξη, αυτοκόλλητος.

    Συνίσταται για χρήστες Η/Υ, για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, για τραυματικές και μετατραυματικές καταστάσεις μετά από γύψο, για ελαφρά κατάγματα και γενικότερα για κακώσεις του καρπού.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες