• Περισσότερες φωτογραφίες

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Κλινικά πιστοποιημένη
  • Ακριβέστατη μέθοδος μέτρησης μέσω 8 αισθητήρων και στα χέρια και στα πόδια
  • Μετράει το Βάρος
  • Λίπος του σώματος σε %
  • Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)
  • Σπλαχνικό λίπος σε 30 επίπεδα
  • Γραφική απεικόνιση των μετρήσεων
  • Μέτρηση μέχρι 150kg ανά 100g
  • Αποθήκευση δεδομένων για 4 άτομα
  • Με ελληνικές οδηγίες χρήσης
  • Με 2 χρόνια εγγύηση της αντιπροσωπείας
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες