• Θεραπευτική σειρά διαβαθμισμένης συμπίεσης πιστοποιημένη από το γαλλικό

  Και το γερμανικό ινστιτούτο. Διατίθενται σε 3 θεραπευτικές κλάσεις. Τις κλάσεις Ι & ΙΙ κατά τη γαλλική πιστοποίηση και στην κλάση Ι κατά τη γερμανική.
  Θεραπευτική σειρά διαβαθμισμένης συμπίεσης πιστοποιημένη από το γαλλικό

  Και το γερμανικό ινστιτούτο. Διατίθενται σε 3 θεραπευτικές κλάσεις. Τις κλάσεις Ι & ΙΙ κατά τη γαλλική πιστοποίηση και στην κλάση Ι κατά τη γερμανική.

  Cl1 γαλλικής πιστοποίησης 10-15mmHgΤύποι: κάλτσα κάτω γόνατος, καλσόν εγκυμοσύνης

  Cl2 γαλλικής πιστοποίησης 15-20mmHgΤύποι: Καλσόν

  Cl1 Γερμανικής πιστοποίησης 18-21mmHgΤύποι: καλσόν

  Χρώματα: μπεζ, μαύρο

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες