• Μισό πέλμα πλατυποδίας. Στήριξη της καμάρας του πέλματος με διαμορφωμένο υλικό.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες