• Τιμή: 40€
  • Υπεραυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου με όλα τα προηγμένα χαρακτηριστικά των πιεσομέτρων της A&D, σε ειδική οικονομική τιμή
  • Οθόνη 3 ενδείξεων (συστολική-διαστολική-παλμοί)
  • 30 μνήμες και μέσος όρος μετρήσεων
  • Απλή και εύκολη λειτουργία με ένα κουμπί
  • Προμέτρηση κατά τη συμπίεση (Fuzzy Logic) για επιβεβαίωση ακρίβειας αποτελέσματος και πιο γρήγορες μετρήσεις
  • Δυνατότητα λειτουργίας και με μετασχηματιστή
  • Περιχειρίδα SlimFit με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους, με πλαστικό δακτύλιο για πιο ανώδυνες μετρήσεις
  • IP21 επίπεδο προστασίας από σταγόνες νερού (αδιάβροχο)
  • IHB – Δείκτης αρρυθμίας και δυνατότητα μέτρησης υπό συνθήκες αρρυθμίας ή τυχαίας κίνησης του σώματος
  • WHO INDEX – Δείκτης στην οθόνη, για εκτίμηση αποτελέσματος από τον ίδιο τον χρήστη
  • ESH – Ανώτατος βαθμός κλινικής αξιολόγησης βάσει του πρωτόκολλου ESH (European Society of Hypertention)
  • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
  • Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες