• Με ειδική οπή για την αποσυμπίεση της περιοχής της πτέρνας.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες