• Εύκολος στη χρήση
    • Νεφελοποιεί όλα τα φάρμακα
    • Ταχεία νεφελοποίηση χάρη στον θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροής
    • Προτείνεται για χρήση σε παιδιά και ενήλικες
    • Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες